Boken Tala ut och prata på   

 

 

Barns språk utvecklas närmast explosionsartat under förskoleåldern och de första åren i skolan - språkliga förmågor som under ett helt liv är grunden för kommunikation, social utveckling och lärande. För en del barn innebär den språkliga utvecklingen också hinder, som vuxna behöver vara särskilt uppmärksamma på för att kunna stödja barn med särskilda behov i tal- och språkutvecklingen.

 

Boken - som är utgiven av Studentlitteratur - presenterar teoretiska perspektiv men är framför allt en praktisk handbok med en stor mängd övningar och lekar för barn med typisk, sen och avvikande språkutveckling.

 

Områden och lekar som tas upp i boken är bl a

- vuxnas roll i barns språkutveckling

- mungymnastik

- språkljud - fonologisk utveckling

- dialektala skillnader

- språklig medvetenhet

- språklekar och sociala lekar

- röst- och kroppsspråk

- lässerier, snackor och sketcher

- stamning och talflyt och sist men inte minst

- Boll-Kalle!

 

En del av boken utgörs av en webbplats där du kan lyssna på inspelat tal, t ex dialekter, exempel på sen och avvikande språkutveckling, inspelade snackor och lässerier samt röstövningar. Där hittar du också utskrivbara spelplaner som exemplifieras med bilder i boken samt många av bokens snackor och lässerier.

 

Boken vänder sig till blilvande och verksamma lärare i förskola och skola, speciallärare och specialpedagoger, talpedagoger och logopeder.

 

Tala ut och prata på är obligatorisk kurslitteratur på flera av landets högskolor.

 

OM FÖRFATTAREN

LOTTA JUHLIN är lågstadielärare och talpedagog som under ett långt yrkesliv utvecklat många praktiska övningar och hållit en mängd uppskattade föreläsningar och kurser inom området språkutveckling för barn i förskole- och skolåldern. Hon är också verksam som författare och föreläsare inom området retorik och kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

I min blogg»
www.bloggen.talpedagogen.com ger jag min syn på barns tal och språk och har en dialog med intresserade föräldrar såväl som lärare

 

Mina tjänster»
Jag kan bistå med allt ifrån föredrag och seminarier till att tillfälligtvis komplettera befintlilga talpedagogresurser

 

Min bok Tala ut och prata på»

En praktisk handbok med övningar och länk till en webbplats med bl a inspelade språkillustrationer

 

Superläraren»

Sandras beskrivning av Lotta som lärare

 

Reflektioner över barns tal och språk»
Allmäna reflektioner över barns tal och språk

 

Kontakt»
Så här får du kontakt med mig

 

 

En hemsida om barns tal och språk av Lotta Juhlin,

talpedagog, författare och föredragshållare