MINA TJÄNSTER

 

Mina tjänster inom området Barns tal och språk kan allmänt beskrivas på följande sätt:

FÖREDRAG OCH SEMINARIER

Barns tal- och språk
Normal tal- och språkutveckling. Barns tal- och språksvårigheter. Hur låter det? Varför blir det fel? Hur kan vi hjälpa och samtidigt ha roligt tillsammans i hela barn-/elevgruppen?

 

Språklig medvetenhet
Vad är språklig medvetenhet? Vad har den med läsningen att göra? Hur kan vi stimulera den språkliga medvetenheten?

 

Stamning
Vad är det? Hur låter det? Hur bemöter vi det? Hur kan vi hjälpa?

 

Språklekar
Praktiska och roliga språklekar, verser och övningar att "ta med sig hem" till gruppen/klassen.

 

Självbilden
Självbildens betydelse för förmågan att ta till sig kunskaper.

 

Presentationsteknik på leknivå.

Att bli en bra budskapsbärare - röstens och kroppsspråkets betydelse för framträdandet.

Att inspirera barn att framträda

 

Hemuppgifter (vid flerdagarskurs).
Deltagarna får hemuppgifter i form av språklekar och andra övningar, som utförs i respektive barngrupp. Hemuppgifterna redovisas och diskuteras vid nästa tillfälle.

Jag kan hjälpa dig och dina medarbetare att väsentligt öka förmågan att se barnens möjligheter och jag kan inspirera er till en rolig och meningsfull undervisning. Jag kan hjälpa er att inspirera barnen, så att de upptäcker, utvecklar och nyttjar sina egna resurser.

Ett seminarium på ca 3 timmar eller på en dag vänder sig till lärare i förskolan och på lågstadiet, talpedagoger, barnomsorgspersonal, blivande lärare och även intresserade föräldrar. Antalet deltagare under ett sådant seminarium kan vara obegränsat.

En utbildning med ett upplägg avseende flera dagar vänder sig till lärare i förskolan och på lågstadiet och antalet deltagare kan vara högst 15-16. Kursintyg delas ut efter avslutad utbildning.

TALPEDAGOG

Under vissa perioder kan talpedagogresurserna vara en bristvara - kanske pga. att det tillfälligtvis finns fler barn med behov av assistans från talpedagog eller att det finns några barn med större behov av hjälp med sin talutveckling. Jag kan - när ett sådant behov föreligger - tillfälligtvis utgöra en resurs för att fylla ut denna brist.

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

I min blogg»
www.bloggen.talpedagogen.com ger jag min syn på barns tal och språk och har en dialog med intresserade föräldrar såväl som lärare

 

Mina tjänster»
Jag kan bistå med allt ifrån föredrag och seminarier till att tillfälligtvis komplettera befintlilga talpedagogresurser

 

Min bok Tala ut och prata på»

En praktisk handbok med övningar och länk till en webbplats med bl a inspelade språkillustrationer

 

Superläraren»

Sandras beskrivning av Lotta som lärare

 

Reflektioner över barns tal och språk»
Allmäna reflektioner över barns tal och språk

 

Kontakt»
Så här får du kontakt med mig

 

 

En hemsida om barns tal och språk av Lotta Juhlin,

 talpedagog, författare och föredragshållare